Hướng dẫn đăng kí dự thi trực tuyến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 11/04/2024 04:17 PM

1. Văn bản V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương:

https://binhduong.edu.vn/v-v-huong-dan-to-chuc-tuyen-sinh-lop-6-thcs-va-lop-10-thpt-nam-hoc-2024-2025.html

2. Thông tin về kỳ thi và tài liệu hướng dẫn theo đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1PGExMjEAeVWmD-dMlTYv0SZqtX_5J9CJ/view

3. Video về thông tin kỳ thi:

4. Video hướng dẫn đăng kí dự thi trực tuyến:

5. Địa chỉ trang Web đăng kí dự thi trực tuyến:

https://binhduong.tsdc.vnedu.vn/

Lưu ý: Phụ huynh học sinh và học sinh có thể đến xem bản hướng dẫn đăng kí dự thi trực tuyến tại trường THPT Nguyễn An Ninh trong giờ làm việc.

Zalo
Hotline