Văn bản

SGK VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 18/08/2023 11:41 AM

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Ngày đăng: 18/08/2022 11:36 AM

ĐIỀU 1. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC - Kính trọng quốc kỳ, thuộc Quốc ca, Đoàn ca, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập trung, các hoạt động do trường tổ chức. - Luôn trau dồi đạo đức, trung thực, khiêm tốn, công minh, có trách nhiệm giữ gìn danh dự nhà trường. - Lễ độ với thầy cô, công nhân viên, người lớn tuổi, đoàn kết thân ái, giúp nhau cùng tiến bộ. - Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải có văn hóa; quan hệ bạn bè nam nữ phải phù hợp với đạo đức và lứa tuổi học sinh. - Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, tuân thủ các hiệu lệnh và quy định của nhà trường. ĐIỀU 2. NỀ NẾP HỌC TẬP - Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường - Đi học đúng giờ (sáng có mặt trước 6g50 phút; chiều có mặt trước 13g20 phút), chuyên cần, không trốn học, bỏ giờ, bỏ tiết. - Học sinh nghỉ học và nghỉ lao động, các buổi tập trung của nhà trường (phụ huynh phải làm đơn xin phép) - Đến trường trễ nếu không có lý do chính đáng thì kiểm điểm xử lý theo quy định. - Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến trường. - Hoàn thành các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các yêu cầu khác của GVCN, GVBM và các tổ chức trong nhà trường. - Nghỉ học phải học và chép bài đầy đủ ngày mà mình nghỉ.

Zalo
Hotline