Kho học liệu

Cập nhật ảnh thẻ trên Vietschool

Ngày đăng: 24/11/2023 12:46 PM

Cập nhật ảnh thẻ trên Vietschool

HD Tạo bài kiểm tra online trền phần mềm tracnghiem.vietschool.vn

Ngày đăng: 26/11/2021 01:35 PM

HD Tạo bài kiểm tra online trền phần mềm tracnghiem.vietschool.vn

HD đăng kí và đăng nhập tài khoản thi trắc nghiệm online trên web: tracnghiemonline.vn

Ngày đăng: 26/11/2021 01:38 PM

HD đăng kí và đăng nhập tài khoản thi trắc nghiệm online trên web: tracnghiemonline.vn

Hướng dẫn trộn đề thi trên phần mềm tracnghiem.vietschool.vn

Ngày đăng: 26/11/2021 01:47 PM

Hướng dẫn trộn đề thi trên phần mềm tracnghiem.vietschool.vn

Hướng dẫn nhập phân phối chương trình trên vietschool

Ngày đăng: 26/11/2021 01:47 PM

Hướng dẫn nhập phân phối chương trình trên vietschool

Kí số học bạ dành cho GV chủ nhiệm

Ngày đăng: 26/11/2021 01:48 PM

Kí số học bạ dành cho GV chủ nhiệm

Zalo
Hotline