Thông báo văn bản

QUY ĐỊNH THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:41 AM

QUY ĐỊNH THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

NGHIÊM CẤM HS ĐIỀU KHIỂN MOTO TRÊN 50CC KHI CHƯA CÓ GPLX

Ngày đăng: 24/11/2023 11:03 AM

NGHIÊM CẤM HS ĐIỀU KHIỂN MOTO TRÊN 50CC KHI CHƯA CÓ GPLX

QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM Năm học 2023-2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:40 AM

QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM Năm học 2023-2024

QUY ĐỊNH NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:36 AM

QUY ĐỊNH NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo về việc tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024

Ngày đăng: 27/08/2023 08:01 AM

Trường THPT Nguyễn An Ninh thông báo lịch tập trung học sinh để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 như sau: 1. Thời gian: từ 7g đến 10g các ngày 28/8, 29/8 và 05/9/2023. 2. Đối tượng: đoàn thanh niên, chi đoàn giáo viên, giám thị, giáo viên chủ nhiệm và học sinh 3 khối. 3. Nội dung công việc:

SGK VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 18/08/2023 11:41 AM

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024

Ngày đăng: 28/07/2023 10:51 AM

Căn cứ kết quả tuyển sinh và kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024; Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông công lập và quy định phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và không chuyên năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh 10, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh năm học 2023-2024

Ngày đăng: 25/07/2023 08:53 AM

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-SGDĐT ngày 14/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng Phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT), lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh năm học 2023-2024; Căn cứ kết quả Phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; các trường trung học phổ thông trong tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị) kết quả phúc khảo như sau:

Thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày đăng: 18/07/2023 02:44 PM

Tất cả các bạn HS vui lòng thông báo nhắc nhở nhau thực hiện đúng nội dung này, PHHS nhắc nhở con em mình có nguyện vọng phúc khảo thực hiện đúng nội dung này, GVCN các lớp nhắc nhở học sinh có nguyện vọng phúc khảo thực hiện đúng nội dung này.

Thông báo tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Ngày đăng: 03/04/2023 10:15 PM

Trường THPT Nguyễn An Ninh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024 như sau:

Zalo
Hotline