Thông báo văn bản

QUY ĐỊNH THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:41 AM

QUY ĐỊNH THI ĐUA CÁC CHI ĐOÀN LỚP NĂM HỌC 2023 - 2024

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÁT THẺ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

Ngày đăng: 22/05/2024 11:47 AM

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÁT THẺ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO: Về việc triển khai cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Ngày đăng: 24/04/2024 02:30 PM

Về việc triển khai cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Hướng dẫn đăng kí dự thi trực tuyến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 11/04/2024 04:17 PM

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Căn cứ Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Công văn số 891/UBND-VX ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2024-2025; Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu, điều kiện phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương. Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 như sau:

Trường THPT Nguyễn An Ninh thông báo: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Ngày đăng: 08/03/2024 04:05 PM

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

NGHIÊM CẤM HS ĐIỀU KHIỂN MOTO TRÊN 50CC KHI CHƯA CÓ GPLX

Ngày đăng: 24/11/2023 11:03 AM

NGHIÊM CẤM HS ĐIỀU KHIỂN MOTO TRÊN 50CC KHI CHƯA CÓ GPLX

QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM Năm học 2023-2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:40 AM

QUY ĐỊNH KHUNG XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM Năm học 2023-2024

QUY ĐỊNH NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 24/11/2023 10:36 AM

QUY ĐỊNH NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo về việc tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024

Ngày đăng: 27/08/2023 08:01 AM

Trường THPT Nguyễn An Ninh thông báo lịch tập trung học sinh để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 như sau: 1. Thời gian: từ 7g đến 10g các ngày 28/8, 29/8 và 05/9/2023. 2. Đối tượng: đoàn thanh niên, chi đoàn giáo viên, giám thị, giáo viên chủ nhiệm và học sinh 3 khối. 3. Nội dung công việc:

Thông báo tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Ngày đăng: 03/04/2023 10:15 PM

Trường THPT Nguyễn An Ninh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024 như sau:

Zalo
Hotline