Thơi khóa biểu

Thời khóa biểu số 03 áp dụng từ ngày 06/11/2023

Ngày đăng: 22/11/2023 06:49 AM

Thời khóa biểu số 03 áp dụng từ ngày 06/11/2023

TKB số 02_Áp dụng ngày 11/9/2023

Ngày đăng: 22/11/2023 06:57 AM

Quí thầy cô có thể xem theo đường link

TKB số 01 Áp dụng ngày 05/9/2023

Ngày đăng: 22/11/2023 06:54 AM

TKB số 01 Áp dụng ngày 05/9/2023, Quí thầy cô có thể xem theo đường link

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/12/2021 và thời gian biểu học tập trên lớp

Ngày đăng: 11/12/2021 03:42 PM

Từ ngày 13/12/2021 trường THPT Nguyễn An Ninh áp dụng thời khóa biểu số 06 cho học sinh toàn trường và thời gian biểu trên lớp. các em học sinh chú ý cập nhật để có những sắp xếp phù hợp đảm bảo việc học tập theo quy định của nhà trường.

Zalo
Hotline