Thơi khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/12/2021 và thời gian biểu học tập trên lớp

Ngày đăng: 11/12/2021 03:42 PM

Từ ngày 13/12/2021 trường THPT Nguyễn An Ninh áp dụng thời khóa biểu số 06 cho học sinh toàn trường và thời gian biểu trên lớp. các em học sinh chú ý cập nhật để có những sắp xếp phù hợp đảm bảo việc học tập theo quy định của nhà trường.

Zalo
Hotline