Hướng dẫn sử dụng tài liệu(Sách giáo khoa) học tập năm học 2022-2023 của Trường THPT Nguyễn An Ninh

Ngày đăng: 22/08/2022 10:35 AM

Trường THPT Nguyễn An Ninh Thông báo đến Quý PHHS lớp 10 năm học 2022-2023 nội dung sau đây: Văn bản Hướng dẫn sử dụng tài liệu học tập năm học 2022-2023 của Trường THPT Nguyễn An Ninh. (Lưu ý: PHHS tự trang bị và nên mua trước các SGK các môn bắt buộc trước chờ lớp ổn định hãy mua các môn tự chọn và chuyên đề). Trân trọng.

 

Zalo
Hotline